Życzenia Bożonarodzeniowe

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba,
pasterze mówili nawzajem do siebie:
«Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy,
co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».
Udali się też z pośpiechem i znaleźli
Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.
Łk 2,15-16

Czas Bożego Narodzenia to czas radości wynikający z realizacji Bożych obietnic. Zapowiedziany Mesjasz przychodzi na świat, aby go zbawić. Bóg przychodząc na świat w ubogiej szopie, wybiera prostą, ubogą rodzinę na własną. Pierwszymi świadkami stają się prości pasterze, którymi Pan chce się posłużyć. Nowonarodzone Dziecię potrzebuje nas wszystkich, tak jak niegdyś potrzebował pasterzy, królów…
Na ten czas radosnego świętowania życzymy wszystkim Parafianom i Gościom u nas przebywającym doświadczenia Bożego działania w swoim życiu, świadomości, że każdy nasz dobry czyn jest przedłużeniem ramienia Bożej Dzieciny.
Życzymy wszelkich łask od przychodzącego Jezusa, zdrowia, sił i opieki Bożej Matki na każdy dzień nowego roku 2020.

Księża Misjonarze Saletyni z Trzcianki