Posypmy głowy popiołem


Rozpoczęliśmy Wielki Post. Nasze głowy zostały posypane popiołem na znak skruchy i pragnienia nawrócenia. Przed nami 40 dni, które w różny sposób dają nam okazję do nawrócenia, tzn. zmiany naszego myślenia i działania. Jesteśmy zaproszeni do podążania trzema sprawdzonymi ścieżkami miłości: postu, modlitwy i jałmużny. Nie zmarnujmy tej niepowtarzalnej okazji. Oby nadchodzące Wydarzenia paschalne były przez nas świadomie przeżywane.