Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 1. Przeżywamy najważniejsze i najradośniejsze święto: Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Życzymy wszystkim parafianom i gościom radosnego przeżywania tego pięknego czasu.
 2. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam dobrze przeżyć święty czas Truduum Paschalnego: siostrom i panu Kazimierzowi za dekoracje, paniom Grażynie, Alinie i Jadwidze za posprzątanie kościoła, panom Ireneuszowi, Barkowi, Tomkowi ze scholą za oprawę muzyczną, służbie liturgicznej i panu kościelnemu, oraz wielu innym osobom. Bóg zapłać.
 3. Diakon Wojciech Wicher MS, syn Jarosława i Beaty, w dniu 15 maja 2021 roku otrzyma sakrament święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu. Jeżeli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach uniemożliwiających przyjęcie święceń, proszony jest o powiadomienie księdza proboszcza.
 4. W dniu dzisiejszym Msze św. będą odprawione o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00. Ze względu na ograniczenia epidemiczne, w kościele może przebywać jednocześnie 50 osób, dlatego będziemy odprawiać jednocześnie Msze św. w domu parafialnym, można uczestniczyć także przed kościołem.
 5. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.30, 16.00, 18.00. Ofiary złożone w tym dniu są przeznaczone na kształcenie w diecezji.
 6. W przyszłą niedzielę – Niedziela Bożego Miłosierdzia. Przy ołtarzu Matki Bożej Różańcowej można składać Skarbonki Caritas.
 7. W minionym tygodniu do Boga bogatego w miłosierdzie z naszej parafii odeszli:
  Śp. Zenon Nowak, zmarły w 87 roku życia,
  Śp. Teresa Miedzińska, zmarła w 82 roku życia,
  Śp. Maria Cap-Tudorowska, zmarła w 83 roku życia,
  Śp. Tadeusz Piechocki, zmarły w 83 roku życia,
  Śp. Antoni Torbiński, zmarły w 84 roku życia,
  Śp. Kazimierz Krawczyk, zmarły w 72 roku życia.

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie …