Bierzmowanie 2022


W poniedziałek 23 maja 2022 r. w naszej parafii gościliśmy ks. bp Krzysztofa Zadarkę, który udzielił naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. W homilii Biskup m. in. przypomniał znaczenie siedmiu darów Ducha Świętego. Odniósł się także do sytuacji panujących za granicami naszego Państwa. Wyraził wdzięczność wobec rodziców, którzy od momentu chrztu świętego towarzyszyli i nadal towarzyszą swoim dzieciom w procesie dojrzewania wiary. Ufamy, że dar Ducha Świętego rozpali i umocni wiarę nie tylko tych, którzy sakrament otrzymali, ale też wszystkich, którzy im towarzyszyli w tym ważnym dniu.