FOTOGALERIA 2019-043
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka/Skrzatusz – 1 sierpnia, Gniezno – 5 sierpnia 2019 r.

37 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę:
Trzcianka – pakowanie samochodu • Skrzatusz – ostatnie przygotowania;
Gniezno – Msza św. w katedrze • Gniezno – pączki dla pielgrzymów.

fot. ks. Wacław Turoń MS, ks. Paweł Baran MS, ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

WIERZĘ W CHRYSTUSA — przesłanie 37 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
W czwartek, 1 sierpnia, ze Skrzatusza wyruszyła 37. Piesza Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska na Jasną Górę.
W pielgrzymce uczestniczą nasi Parafianie — w Grupie 6, której patronką jest Matka Boża Saletyńska, a przewodnikami trzcianeccy duszpasterze ks. Krzysztof Juszczyk MS oraz ks. Mariusz Maćkowiak MS. Grupa zrzesza pielgrzymów z dekanatów: Trzcianka, Wałcz oraz Mirosławiec.
W Trzciance został załadowany samochód towarzyszący pielgrzymce. Zwykle wiezie on zapas napojów, prowiant oraz większe bagaże pątników.
Do miejsca zbiórki w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu pielgrzymi dotarli na własną rękę. Stąd, po ostatnich przygotowaniach, 37. Piesza Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska na Jasną Górę wyruszyła na pątniczy szlak.
W poniedziałek, 5 sierpnia, 37. Piesza Pielgrzymka Koszalińsko-Kołobrzeska na Jasną Górę, przemierzając pątniczy szlak, dotarła do Gniezna.
Tutaj, w katedrze, pątnicy spotkali się na Eucharystii celebrowanej przez ks. bpa Krzysztofa Zadarko, biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, oraz kapłanów uczestniczących w pielgrzymce, w tym także ks. Krzysztofa Juszczyka MS oraz ks. Mariusza Maćkowiaka MS — trzcianeckich duszpasterzy, przewodników Grupy 6. Ks. Biskup wygłosił do pielgrzymów okolicznościowe Słowo, a także udzielił pasterskiego błogosławieństwa.
Wśród koncelebransów Mszy św. znalazł się m.in. także nasz proboszcz, ks. Zbigniew Cybulski MS, który przyjechał do Gniezna by spotkać na trasie pielgrzymki naszych parafian — pątników Grupy 6.
Po zakończeniu Mszy św. w gnieźnieńskiej katedrze, pątnicy udali się na obiad w wyznaczonych punktach miasta. Następnie, poszczególne grupy przygotowywały się do wyjścia na trasę.
Nasi pielgrzymi zatrzymali się na parkingu moto-baru Jelonek i tutaj spotkała się z nimi delegacja naszej parafii, na czele z ks. Zbigniewem Cybulskim MS. Delegacja, wraz z modlitewnym wsparciem parafian przywiozła pielgrzymom tradycyjny dar trzcianeckich piekarzy — pyszne pączki!
Już od lat delegacja parafii spotyka pielgrzymów na ich pątniczym szlaku obdarzając słodką przekąską. Jest to symboliczny znak, że cała parafia ich wspiera — zarówno duchowo, jak i fizycznie.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation