FOTOGALERIA 2019-044
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 13 sierpnia 2019 r.

Pogrzeb śp. Antoniny Kalniuk, matki ks. dr hab. Jana Kalniuka MS:
Msza św. w naszym kościele i ceremonia pogrzebowa
na cmentarzu komunalnym w Trzciance.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju.
(Mdr 3,2-3)
We wtorek, 13 sierpnia, odbył się pogrzeb śp. Antoniny Kalniuk, matki ks. dr hab. Jana Kalniuka MS.
Mszę św. pogrzebową w naszym kościele celebrował ks. Jan Kalniuk MS wraz z licznie przybyłymi współbraćmi saletynami z ks. Grzegorzem Zembroniem MS, prowincjałem prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów na czele, a także delegatami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
W kościele zgromadzili się bliscy, przyjaciele i znajomi śp. Antoniny oraz ks. Jana, trzcianeccy parafianie oraz delegacja z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie.
Warto w tym miejscy przypomnieć, że syn śp. Antoniny, ks. dr hab. Jan Kalniuk, misjonarz saletyn, otrzymał święcenia kapłańskie w 1983 r. W latach 1988-93 ukończył studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim — Akademia Alfonsiana w Rzymie. Od 1993 roku wykłada teologię moralną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie jest zatrudniony w Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej. Jest także autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych, oraz książek.
Po zakończeniu Eucharystii na trzcianeckim cmentarzu komunalnym odbyła się ceremonia pogrzebowa, którą poprowadził proboszcz naszej parafii ks. Zbigniew Cybulski MS.
Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. (Rz 14,7-8)
Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki. Amen
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation