FOTOGALERIA 2019-046
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 25 sierpnia 2019 r.

Powitanie neoprezbiterów rozpoczynających posługę w naszej parafii:
Msza św. prymicyjna księży Pawła Barana MS i Jarosława Erhardta MS.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka
(Ps 110,4)
W Niedzielę, 25 sierpnia, powitaliśmy w naszej parafii neoprezbiterów ks. Pawła Barana oraz ks. Jarosława Erhardta, misjonarzy saletynów którzych decyzją Księdza Prowincjała podejmą posługę duszpasterską w naszej parafii.
Neoprezbiterzy o godz. 9.30 odprawili swoją Mszę prymicyjną w naszej parafii. Prezentacji dokonał ks. proboszcz Zbigniew Cybulski MS, a okolicznościowe Słowo wygłosił ks. Marian Mordarski MS.
Po zakończeniu Eucharystii neoprezbiterzy udzielili obecnym w kościele prymicyjnego błogosławieństwa.
Panie Jezu, powierzamy Ci księży Pawła oraz Jarosława, saletynów, który rozpoczynają posługę duszpasterską w naszej parafii. Ty, który ich powołałeś i uświęciłeś, aby w Twoim imieniu służyli ludziom w Świętych Sakramentach, daj im siłę, ufność i radość z wypełnianej misji. Zachowaj ich w Twoim Miłosiernym Sercu, by zawsze byli świadkami Twego przebaczenia, wielbili Boga Ojca i uczyli wszystkich prawdziwej drogi do świętości. Niech Eucharystia, którą sprawują, umacnia ich i daje im siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata. Niech żywy w nich będzie misyjny zapał dzięki tchnieniu Twojego Ducha. Matko Boża Saletyńska, szczególna patronko księży Pawła i Jarosława, otocz ich swoją Matczyną opieką i dopomóż im, by pozostali wierni realizacji Twego polecenia, głosząc całemu ludowi Twoje Orędzie.
Amen
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation