FOTOGALERIA 2019-049
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 14 września 2019 r.

POLSKA POD KRZYŻEM:
nasza parafia uczestniczyła w ogólnokrajowej akcji modlitewnej
w intencji Kościoła w Polsce.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej.
(... z pieśni)
W sobotę, 14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, nasza parafia uczestniczyła w ogólnokrajowej akcji modlitewnej POLSKA POD KRZYŻEM.
Spotkanie modlitewne rozpoczęło się w naszym kościele o godz. 17.00 okolicznościowym Słowem, które wygłosił ks. proboszcz Zbigniew Cybulski MS. Po modlitwie różańcowej, Koronce do Miłosierdzia Bożego i Eucharystii nastąpiła konferencja przygotowana i poprowadzona przez ks. Rafała Frąckowiaka MS.
Kulminacyjnym punktem naszego spotkania modlitewnego było uroczyste nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Licznie zgromadzeni parafianie, idąc w zapadającym zmierzchu ze świecami w rękach wokół kościoła, podążali za krzyżem, modląc się przy każdej z czternastu stacji w intencji Kościoła w Polsce, wszystkich polskich katolików i całej naszej Ojczyzny. Nabożeństwo zakończył Apel Jasnogórski przy Krzyżu Misyjnym.
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej w kościele rozpoczęła się Nocna Adoracja Najświętszego Sakramentu i Adoracja Krzyża.
Inicjatorem ogólnokrajowej akcji modlitewnej POLSKA POD KRZYŻEM jest Fundacja Solo Dios Basta, która przed kilku laty zorganizowała akcję „Różaniec do granic”. Więcej informacji na temat tegorocznej akcji POLSKA POD KRZYŻEM znajdziecie na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation