FOTOGALERIA 2019-050
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 września 2019 r.

173 rocznica Objawienia Matki Bożej na La Salette
Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w naszej parafii:
Suma Odpustowa i procesja z figurą Płaczącej Madonny wokół kościoła.

fot. ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Antyfona
W czwartek, 19 września, obchodziliśmy 173 rocznicę Objawienia Matki Bożej na La Salette. Dla naszej parafii był to dzień odpustu ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.
Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.00 Sumą Odpustową, której przewodniczył ks. Adam Cyran MS z Kuźnicy Czarnkowskiej. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali ks. Zbigniew Cybulski MS — proboszcz naszej parafii, ks. Andrzej Żołyniak — proboszcz trzcianeckiej parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej, a także trzcianeccy saletyni oraz księża goście. Okolicznościowe Słowo wygłosił ks. Adam Cyran MS. Liturgię Mszy św. ubogacił swoim kunsztem Chór BPiCK Pasjonata pod dyr. Bartosza Śliwińskiego.
Młodzież z trzcianeckiego katolika pod przewodnictwem wicedyrektor szkoły Doroty Pawłowskiej, w imieniu całej parafii, złożyła życzenia saletynom w dniu ich patronalnego święta.
Przed rozpoczęciem Eucharystii członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej poprowadzili czuwanie modlitewne. Na zakończenie Sumy Odpustowej wszyscy zgromadzeni w światyni modlili się Litanią do Matki Bożej Saletyńskiej.
Matko Boża Saletyńska Zasmucona Pani,
wszyscy dzisiaj Cię prosimy zostań razem z nami.
Przez ciernie prowadź nasz naród znękany
i wskaż nam drogę do niebios bramy.
Bądź z nami zawsze w trudach i znoju,
przynieś nam z sobą łaskę pokoju.
(... z pieśni)
Po zakończeniu Mszy św. wyruszyła procesja z figurą Płaczącej Madonny niesioną przez Służbę Liturgiczną Ołtarza Starszych, w asyście harcerek i harcerzy ZHR. W procesji, obok duszpasterzy, sióstr zakonnych i pocztów sztandarowych, uczestniczyli również liczni mieszkańcy Trzcianki. W tym roku, z powodu remontu placu Pocztowego, procesja przeszła jedynie wokół kościoła.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation