GAZETA PARAFIALNA
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
   Gazeta parafialna „Światło z La Salette”:
Ogłoście to całemu Mojemu ludowi.
(...z Orędzia Matki Bożej)
do roku 2005
od 2011 roku
DO POBRANIA
„Światło z La Salette”
Nieco historii

Historia gazety parafialnej trzcianeckiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela siega 1996 r. Wtedy właśnie zrodziła się myśl wydawania własnego lokalnego pisma. Z okazji odpustu parafialnego w czerwcu tegoż roku ukazał się numer specjalny zatytułowany „Przyjaciel św. Jana Chrzciciela”. We wrześniu 1996 r. ukazała się wydana w kolorze czterostronicowa gazetka poświęcona jubileuszowi objawienia w La Salette pod nieco zmienionym tytułem „Przyjaciel” (nr 1). Jeszcze tego samego roku ukazały się dwa kolejne numery tego tytułu: nr 2* w październiku i nr 2 w grudniu. We wszystkich tych pismach w stopce zawarta była informacja, że wydawcą i redaktorem pisma jest Rada Parafialna. Po kilku latach przerwy, w 2000 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Zbigniewa Wala MS, powrócono do idei wydawania parafialnego pisma pod nowym tytułem „Światło z La Salette”.

Światło z La Salette

Pierwszy numer „Światła z La Salette” ukazał się w Niedzielę Palmową 2000 r. Przez cztery lata pismo nabierało kształtu i znalazło stałych czytelników. Było ich niestety niewielu, ale Zespół Redakcyjny zdawał sobie sprawę z niedostatków swego warsztatu dziennikarskiego i dokładał starań by gazeta była ciekawa oraz aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. Nie zawsze się to udawało...
Poprzez łamy gazety przewinęło się sporo osób: ks. Artur Dudziak MS i ks. Krzysztof Żygadło MS (współinicjatorzy powstania gazety i ówcześni duszpasterze młodzieży), ks. Wacław Turoń MS (autor licznych zdjęć publikowanych w gazecie), s. Beata Jank FRM (redaktorka i autorka szaty graficznej dziecięcego „Światełka”), p. Robert Zientara (zajmował się komputerowym składem tekstów i szatą graficzną gazety). Nie sposób wymienić tu wszystkich – lista nazwisk byłaby zbyt obszerna!
Od pierwszego numeru „Światło z La Salette” drukowano w firmie „ARCAN” pp. Jana i Lucjana Rutkowskich. Z czasem „ARCAN” przejął również komputerowy skład tekstów, oraz opracowywanie szaty graficznej gazety.
Autorów zamieszczanych artykułów nie trzeba przedstawiać – od początku obowiązywała konsekwentna zasada podpisywania tekstów i wszyscy piszący na łamach „Światła z La Salette” po prostu zawsze brali odpowiedzialność za swoje słowa – wystarczy więc tylko sięgnąć po któryś z archiwalnych numerów gazety, aby się o tym przekonać.
Zespół Redakcyjny i firma ARCAN angażowały się przy edycji parafialnego pisma zupełnie nieodpłatnie. Istniały jednak koszty samego druku (naświetlenia klisz, papier, farby, maszyna), których nie pokrywały dobrowolne ofiary składane przez czytelników przy rozprowadzaniu gazety. Były one dofinansowywane przez Parafię. Kiedy jednak w Parafii rozpoczęto szereg prac wymagających sporych nakładów, nie była ona w stanie udźwignąć kosztów edycji pisma! Niestety, wydawanie parafialnego miesięcznika zawieszono. Ostatni numerowany egzemplarz ukazał się w czerwcu 2004 r. pod nr. 6 (42).
Edycję „Światła z La Salette” ostatecznie zakończono w listopadzie 2005 r. numerem specjalnym poświęconym jubileuszowi 60-lecia pobytu i pracy saletynów w Trzciance. Część dawnego zespołu redakcyjnego gazety rozpoczęła współtworzenie strony internetowej Parafii i Zespołu Szkół Katolickich.
oprac. Redakcja Strony Internetowej we współpracy z Biblioteką Parafialną
Poniżej zameszczamy pełne dane gazety,
oraz skład ostatniego zespołu redakcyjnego „Światła z La Salette”:
„Światło z La Salette”
Informator Parafii pw. św. Jana Chrzciciela, Trzcianka
ISSN 1642-0187
Adres: 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 39
Red. Nacz.: ks. Zbigniew Wal MS
Z-ca Red. Nacz.: ks. Jacek Sokołowski MS
Zespół Redakcyjny:
 • Redaktorzy Działów:
  • „Światełko”
   • s. Irena Konopka FRM
  • „Informacje”
   • p. Wiesława Dąbrowska i p. Piotr Starosta
  • „Artykuły”
   • p. Bożena Wargin
  • „Młodzież”
   • p. Michał Semenowicz
  • „Caritas”
   • prezes parafialnej „Caritas”
 •  Członkowie Redakcji:
  • p. Agnieszka Stypułkowska, Asia Warych, Karolina Szkudlarek, p. Piotr Syrotiak, p. Jan Rutkowski, p. Dariusz Powchowicz
Szata graficzna, skład komputerowy i druk:
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation