DZIEJE PARAFII
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta do podtrzymywania i tworzenia wartości, które mogą stanowić pomost pomiędzy Tymi, którzy odeszli do Pana, a Tymi, których Pan na te ziemie powoła.
ks. Andrzej Szklarski MS
w latach 1991 - 1997 proboszcz
par. p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Okres staropolski (do 1772 r.):
Chrystianizacja Pomorza Zachodniego i Ziem leżących pomiędzy Gwdą, Drawą i Notecią była złożonym i wieloetapowym procesem. Planową akcje misyjną rozpoczął właściwie dopiero Bolesław Krzywousty i z tym właśnie okresem wiąże się, co prawda nieudokumentowany, fakt powstania parafii we wsi Biała. Kiedy w miejscu dzisiejszej Trzcianki powstała pierwsza osada i pierwsza parafia – nie wiadomo. (więcej...)
oprac. na podst.: Marcin Hlebionek „Z dziejów parafii w Trzciance”
Okres od 1771 do 1945 r. (niemiecki):
Rozbiór Polski (5 sierpnia 1772 r.) w wyniku którego Trzcianka znalazła się w granicach państwa pruskiego, zastał miasto w okresie pełnego rozkwitu. Prusacy włączyli je do powiatu wałeckiego w deputacji Kamery Wojenno-Skarbowej w Kwidzyniu. (więcej...)
oprac. na podst.: Marcin Hlebionek „Z dziejów parafii w Trzciance”
Okres po 1945 r. (ks. Misjonarze Saletyni):
fotografie z Kroniki Parafii – nie powiązane z tekstem

Dzisiaj z perspektywy 60. lat zdajemy sobie sprawę z roli, jaką Księża Misjonarze Saletyni odegrali w naszym mieście. Zasadniczy kierunek działań to oczywiście duszpasterstwo. Na początku najważniejsza była organizacja życia religijnego przybyłych z różnych stron nowych mieszkańców Trzcianki. Tylko przez krótki czas po wojnie religia cieszyła się względną wolnością. Religii uczono w szkole, a jak czytamy w kronice, jeden z ołtarzy na Boże Ciało ustawiony był przez milicję na tle budynku komendy MO, natomiast Magistrat Miasta ufundował krzyż na ul. Sikorskiego dla upamiętnienia I. rocznicy powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy. (więcej...)
Działalność duszpasterska pomimo wielu utrudnień nie ograniczała się wyłącznie do odprawiania nabożeństw, udzielania sakramentów czy nauki religii. Na przestrzeni tych dziesięcioleci organizowano szereg dużych uroczystości związanych np. z 100. rocznicą ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, z nawiedzeniem parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, z obchodami Tysięcznej Rocznicy Chrztu Polski. (więcej...)
Kolejną sferą aktywności trzcianeckiej parafii jest działalność społeczna i kulturalna. Szczególnie w pierwszych latach powojennych Księża Misjonarze Saletyni bardzo duży wpływ mieli na zintegrowanie ludności napływowej, którą właściwie łączyły tylko dwie rzeczy: wiara i język. Natomiast pochodzenie, tradycje rodzinne, akcent i melodia języka to czynniki, które dzieliły. Potrzebne były lata systematycznej pracy, aby zanikły antagonizmy. (więcej...)
Edwin Klessa
z referatu wygłoszonego na Sympozjum z okazji 60. Rocznicy
przybycia do Trzcianki Księży Misjonarzy Saletynów
Proboszczowie parafii po 1945 roku:
 1. ks. †Tadeusz Ptak MS (1945-1952)
 2. ks. †Stanisław Sowa MS (1952-1957)
 3. ks. †Jan Tuleja MS (1957-1965)
 4. ks. †Adolf Grotkowski MS (1965-1971)
 5. ks. †Bronisław Fura MS (1971-1977)
 6. ks. Eugeniusz Gotkowski MS (1977-1980)
 7. ks. Czesław Hałgas MS (1980-1985)
 8. ks. †Zdzisław Przybycień MS (1985-1988),
 9. ks. Zbigniew Welter MS (1988-1991)
 10. ks. Andrzej Szklarski MS (1991-1997)
 11. ks. Zbigniew Wal MS (1997-2006)
 12. ks. Jan Ślęczka MS (2006-2007)
 13. ks. Kazimierz Przybycień MS (2007-2013)
 14. ks. Wawrzyniec Skraba MS (2013 →)
Dane archiwalne do 2003 r. oprac. na podst.: Ks. Piotr Jamioł MS „Saletyni w Polsce”, Kraków 2004.
Dzieje świątyni parafialnej:
Wieś Trzciana Łąka czyli dzisiejsze miasto Trzcianka już ok. 1580 r. posiadała, ufundowany przez Trzcińskich (lokalnych właścicieli ziemskich), drewniany kościół z dzwonem. Należał on do parafii bialskiej i ok. 1601 r. zawalił się bądź spłonął. Protokół z wizytacji biskupa Strzałkowskiego w 1628 r. potwierdza istnienie nowowybudowanego, drewnianego kościoła (fundacji ówczesnych właścicieli wsi – Czarnkowskich), który jeszcze nie został poświęcony. Gmina trzcianecka należała wówczas do parafii bialskiej. Protokół z wizytacji w 1641 r., przeprowadzonej przez wysłannika biskupiego kanonika Mietlickiego, informuje nas, że Trzcionka (tak ówcześnie brzmiała nazwa wsi) jest już samodzielną parafią p.w. Św. Trójcy a jej proboszczem jest ks. Jerzy Rzepiński. Niestety, Trzcionkę trawiły pożary i to najprawdopodobniej ofiarą jednego z nich padł trzcianecki kościół. Rychło jednak wzniesiono nowy (w 1717 r.) – o czym czytamy w sprawozdaniu z wizytacji biskupiej z 1738 r. Miasto rozwijało się dynamicznie a razem z miastem także i parafia. Jej ówczesny proboszcz, kanonik warszawski ks. Jan Ginter, planował budowę nowej, murowanej świątyni. Tymczasem 5 sierpnia 1772 został podpisany I. Traktat Rozbiorowy między Prusami, Rosją i Austrią. Rzeczpospolita Polska powoli zaczęła znikać z mapy Europy. Trzcianka znalazła się w Prusach... (więcej...)

oprac. na podst.: Marcin Hlebionek „Z dziejów parafii w Trzciance”
Opis świątyni:
Trzcianecki kościół (fot. 1.) jest budynkiem siedmioprzęsłowym, trójnawowym na planie bazyliki filarowej - arkadowej, usytuowanym na osi wschód-zachód, z wieżą rozmieszczoną asymetrycznie względem osi budowli (fot. 2.). Murowany z cegły, otynkowany. Dach i hełm wieży kryte blachą miedzianą.

Wnętrze (fot. 3.) o podziałach pilastrowych. Posadzki i schody kamienne.

Po stronie zachodniej (fot. 4.) – prezbiterium o szerokości nawy środkowej, zamknięte odcinkiem łuku. Po bokach prezbiterium, na przedłużeniu naw bocznych znajdują się: od strony północnej – kaplica, od strony południowej – zakrystia wysunięta poza obrys kościoła. (więcej...)

oprac. na podst.: Anna Tejchman „Historia parafii pw. św. J. Chrzciciela w Trzciance”
fotografie: ks. Zbigniew Welter MS
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation