INFORMATOR PARAFIALNY
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Informator Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance „Ogłoszenia Parafialne”:
Red. Nacz.: Ks. Proboszcz.
Z-ca Red. Nacz.: Ks. Wikariusz.
Adres: 64-980 Trzcianka, ul. S. Żeromskiego 39
Projekt:
Skład i oprawa graficzna: ©serociak
Druk:
Dystrybucja:
  • Informator jest bezpłatny i dostępny w kościele w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 oraz w Niedzielę po wszystkich Mszach św., a także w ciągu tygodnia w przedsionku kościoła i w księgarni La Salette.
Zawartość:
Informator powstał z inicjatywy Rady Parafialnej parafii pw. św J. Chrzciciela w Trzciance (Komisja Kultury Chrześcijańskiej) i ukazuje się nieprzerwanie od października 2002 roku. Od pierwszego numeru jest drukowany w firmie „ARCAN”, która w pewnych okresach zajmowała się również składem i oprawą graficzną.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation