SIOSTRY ZAKONNE
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Dom Zakonny Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Trzciance:
ADRES: 64-980 TRZCIANKA, ul. Żeromskiego 39
TELEFON: 67-216-39-15
Siostry FRM:
s. Grażyna Orłowska
 
- katechetka
(SP-2, SP Katolicka, Przedszkole Nr 2)

 
s. Marta Jagielska
 
- katechetka
(SP-3, przedszkola: Nr 1 i Nr 4)

 
s. Katarzyna Kaczmar
 


        

 
s. Barbara Panek
 

- zakrystianka
        

 
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi:
Zgromadzenie zostało założone przez św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w 1857 roku w Petersburgu. Siostry zostały powołane do pracy oświatowo – wychowawczej realizowanej w szkołach, zakładach dla sierot, internatach i ochronkach, oraz do opieki nad chorymi i starcami w szpitalach, zakładach Opieki Społecznej. W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi posiadają trzy prowincje:
 • (Dom Generalny)
  01- 017 Warszawa, ul. Żelazna 97
 • (Prow. Warszawska)
  00-681 Warszawa, ul. Hoża 53,
  tel. 022-629-09-10
 • (Prow. Krakowska)
  30-955 Kraków 77, ul. Parkowa 11 b,
  tel. 012-656-18-34
 • (Prow. Poznańska)
  60-233 Poznań, ul. Niegolewskich 23,
  tel. 061-866-49-85
Zapraszamy na stronę Zgromadzenia:
www.siostryfranciszkanki.pl
     
• SALETYNI
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation