Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Prezes: ks. Marian Mordarski MS
V-ce Prezes: Renata Pelczar

Adres: 64-980 Trzcianka, ul. S. Żeromskiego 39
E-mail: caritas-trzcianka@smtvsat.pl
Strona Internetowa: www.caritas-trzcianka.smtvsat.pl

Konto Caritas: Bank PeKaO SA O/T-ka 65 1240 3741 1111 0000 4457 4473

Zarys dotychczasowych osiągnięć i uzyskanych efektów:

Caritas Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance działa już od ponad 20 lat.

  • od 1991 r. funkcjonuje Ochronka Parafialna „Cichy Kącik” skupiająca 70 dzieci w wieku 4 – 12 lat. Dzieci uczestniczą w codziennych spotkaniach. Dzięki pracy pedagogów i dużej grupy wolontariuszy realizowane są zadania wychowawcze oraz programy profilaktyczne (np. „Spójrz inaczej na agresję” itp.). Dzieci uczestniczą również w zajęciach sportowych a w okresie zimowym, dzięki współpracy z Urzędem Miejskim Trzcianki, mogą uczestniczyć w zajęciach na sali sportowo–widowiskowej. Prowadzone jest również codzienne dożywianie tych dzieci;
  • od 1996 r. działa Katolicki Dom Młodzieży, z którego stale korzysta ok. 40 młodych ludzi (spotkania codzienne, realizacja programów wychowawczych, zajęcia sportowo- rekreacyjne, wyjazdy wakacyjne);
   od września 1998 r. przy KDM działa Świetlica dla Młodzieży Dojeżdżającej czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 15.00 (opieka pedagoga, bilard, tenis, siłownia, czytelnia, ciepły napój, od 2002 r. możliwość korzystania z komputerów – 4 stanowiska, dostęp do Internetu);
  • od lutego 2000 r. działa Świetlica Środowiskowa w Nowej Wsi oferując dzieciom i młodzieży interesujące formy spędzania wolnego czasu (w tym dostęp do komputera), a także ciepły posiłek (nieodpłatnie);
   od października 2001 r. działa Świetlica Środowiskowa w Niekursku;
  • od wielu lat dzieci korzystające ze Świetlic i Ochronki uczestniczą całkowicie nieodpłatnie w 2 tygodniowych koloniach letnich.

Osobnym rodzajem działalności trzcianeckiej Caritas są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzciance oraz ich filia w Wieleniu. W Warsztatach organizowane są w godz. 8.00 – 15.00 zajęcia dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez wychowawców – pedagogów w ramach programu rehabilitacji. Obie placówki są finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na własnym rozrachunku.

Istotnym elementem pracy Caritas na terenie naszej parafii jest punkt wydawania żywności „Betania”. Czynny 3 razy w tygodniu w miarę posiadanych środków wspomaga ponad 300 rodzin, które z różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji. W prowadzeniu

tego dzieła współpracujemy m.in. z Pilskim Bankiem Żywności i z wieloma ludźmi dobrej woli, którzy potrafią dostrzegać potrzebujących.

Za tyle pięknych dzieł potrzeba przede wszystkim podziękować Panu Bogu, a potem tym wszystkim, którzy oddają samych siebie na służbę bliźniemu. Na szczęście jest ich w naszej parafii niemało.

Prezes Parafialnej Caritas