Informator parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Informator powstał z inicjatywy Rady Parafialnej parafii pw. św J. Chrzciciela w Trzciance (Komisja Kultury Chrześcijańskiej) i ukazuje się nieprzerwanie od października 2002 roku. Od pierwszego numeru jest drukowany w firmie „ARCAN”, która w pewnych okresach zajmowała się również składem i oprawą graficzną.

Dystrybucja:

Informator jest bezpłatny i dostępny w kościele w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 18.00 oraz w Niedzielę po wszystkich Mszach św., a także w ciągu tygodnia w przedsionku kościoła i w księgarni La Salette.