„Światło z La Salette”

Pismo Parafii pw. św. Jana Chrzciciela, Trzcianka
ISSN 1642-0187

Adres: 64-980 Trzcianka, ul. Żeromskiego 39
E-mail: swiatlo@saletyni.pl

Zespół Redakcyjny 

  • ks. Józef Kopciński MS (red. naczelny)
  • ks. Zbigniew Welter MS (fotografie)
  • ks. Wacław Turoń MS (fotografie)
  • Marzena Felsmann
  • Krzysztof Felsmann
  • Edwin Klessa
  • Izabela Grzeszczuk
  • Piotr Starosta
  • Jadwiga Witkowska

Nieco historii

Historia gazety parafialnej trzcianeckiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela siega 1996 r. Wtedy właśnie zrodziła się myśl wydawania własnego lokalnego pisma. Z okazji odpustu parafialnego w czerwcu tegoż roku ukazał się numer specjalny zatytułowany „Przyjaciel św. Jana Chrzciciela”. We wrześniu 1996 r. ukazała się wydana w kolorze czterostronicowa gazetka poświęcona jubileuszowi objawienia w La Salette pod nieco zmienionym tytułem „Przyjaciel” (nr 1). Jeszcze tego samego roku ukazały się dwa kolejne numery tego tytułu: nr 2* w październiku i nr 2 w grudniu. We wszystkich tych pismach w stopce zawarta była informacja, że wydawcą i redaktorem pisma jest Rada Parafialna. Po kilku latach przerwy, w 2000 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Zbigniewa Wala MS, powrócono do idei wydawania parafialnego pisma pod nowym tytułem „Światło z La Salette”.

Światło z La Salette

Pierwszy numer „Światła z La Salette” ukazał się w Niedzielę Palmową 2000 r. Przez cztery lata pismo nabierało kształtu i znalazło stałych czytelników. Było ich niestety niewielu, ale Zespół Redakcyjny zdawał sobie sprawę z niedostatków swego warsztatu dziennikarskiego i dokładał starań by gazeta była ciekawa oraz aby każdy znalazł w niej coś dla siebie. Nie zawsze się to udawało…

Poprzez łamy gazety przewinęło się sporo osób: ks. Artur Dudziak MS i ks. Krzysztof Żygadło MS (współinicjatorzy powstania gazety i ówcześni duszpasterze młodzieży), ks. Wacław Turoń MS (autor licznych zdjęć publikowanych w gazecie), s. Beata Jank FRM (redaktorka i autorka szaty graficznej dziecięcego „Światełka”), p. Robert Zientara (zajmował się komputerowym składem tekstów i szatą graficzną gazety). Nie sposób wymienić tu wszystkich – lista nazwisk byłaby zbyt obszerna!

Od pierwszego numeru „Światło z La Salette” drukowano w firmie „ARCAN” pp. Jana i Lucjana Rutkowskich. Z czasem „ARCAN” przejął również komputerowy skład tekstów, oraz opracowywanie szaty graficznej gazety.

Autorów zamieszczanych artykułów nie trzeba przedstawiać – od początku obowiązywała konsekwentna zasada podpisywania tekstów i wszyscy piszący na łamach „Światła z La Salette” po prostu zawsze brali odpowiedzialność za swoje słowa – wystarczy więc tylko sięgnąć po któryś z archiwalnych numerów gazety, aby się o tym przekonać.

Zespół Redakcyjny i firma ARCAN angażowały się przy edycji parafialnego pisma zupełnie nieodpłatnie. Istniały jednak koszty samego druku (naświetlenia klisz, papier, farby, maszyna), których nie pokrywały dobrowolne ofiary składane przez czytelników przy rozprowadzaniu gazety. Były one dofinansowywane przez Parafię. Kiedy jednak w Parafii rozpoczęto szereg prac wymagających sporych nakładów, nie była ona w stanie udźwignąć kosztów edycji pisma! Niestety, wydawanie parafialnego miesięcznika zawieszono. Ostatni numerowany egzemplarz ukazał się w czerwcu 2004 r. pod nr. 6 (42).

Edycję „Światła z La Salette” ostatecznie zakończono w listopadzie 2005 r. numerem specjalnym poświęconym jubileuszowi 60-lecia pobytu i pracy saletynów w Trzciance. Część dawnego zespołu redakcyjnego gazety rozpoczęła współtworzenie strony internetowej Parafii i Zespołu Szkół Katolickich.

oprac. Redakcja Strony Internetowej we współpracy z Biblioteką Parafialną

Po dosyć długiej przerwie, w 2011 roku, z inicjatywy ks. Pawła Raczyńskiego MS powrócono do redagowania i wydawania gazety parafialnej. „Światło z La Salette” jest teraz dwumiesięcznikiem towarzyszącym „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej” – pismu wydawanemu przez Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette.

Gazeta trzcianeckiej parafii pw. św. Jana Chrzciciela, to 16 środkowych stron „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”. Jest wyróżniona własną winietą (prezentujemy powyżej) i nieco innym układem kolumn oraz ilustracji. Taka forma edycji pozwoliła na zmniejszenie kosztów wydawniczych. Poza tym, czytelnicy otrzymują o wiele więcej przydatnych i ciekawych informacji nabywając dwa czasopisma w jednym.

Zawartość „Światła z La Salette”, to przede wszystkim relacje z wydarzeń dotyczących parafii, krótka kronika aktualności, wywiady i prezentacje, a także „parafialny rozkład jazdy” czyli zapowiedzi ważniejszych wydarzeń. Zespół redakcyjny gazety ma nadzieję, że parafialne pismo w nowej formie, jeszcze bardziej pozwoli czytelnikom odkrywać trzcianecką parafię.

Redaktorem naczelnym reaktywowanej gazety parafialnej do sierpnia 2012 r. był ks. Paweł Raczyński MS. Po jego odejściu do Krakowa na stanowisko redaktora naczelnego „Posłańca Matki Bożej Saletyńskiej”, od numeru 5 (342) 2012, funkcję tę przejął ks. Bartosz Seruga MS.

Wraz z początkiem 2013 r., biorąc pod uwagę ciągłość tytułu pisma wychodzącego w latach 2000–2005, wznowiono numerację uwzględniającą wszystkie dotychczas wydane tytuły. Tym samym, pierwszy numer 2013 r. ma sygnaturę 1 (54) 2013. Ponieważ zachowano ciągłość wydawniczą, pismu przysługuje dotychczasowy ISSN (International Standard Serial Number) – ośmiocyfrowy niepowtarzalny identyfikator wydawnictw ciągłych nadany staraniem Biblioteki Parafialnej pierwszej edycji parafialnego pisma przez Narodowy Ośrodek ISSN podlegający Bibliotece Narodowej.

W sierpniu 2013 r. ks. Bartosz Seruga MS opuścił Trzciankę by rozpocząć posługę duszpasterską w saletyńskiej parafii w Warszawie. Obowiązki redaktora naczelnego przejął ks. Piotr Stangricki MS.

We wrześniu 2015 r. skład redakcji uzupełnił ks. dr Józef Kopciński MS.

aut. Redakcja Strony Internetowej

Archiwum

Nr 3(98) wrzesień/październik 2020 r.

Nr 2(97) marzec/kwiecień 2020 r.

Nr 1(96) styczeń/luty 2020 r.

Nr 6(94) listopad/grudzień 2019 r.

Nr 5(93) wrzesień/październik 2019 r.

Nr 4(92) lipiec/sierpień 2019 r.

Nr 3(91) maj/czerwiec 2019 r.

Nr 2(90) marzec/kwiecień 2019 r.

Nr 1(89) styczeń/luty 2019 r.

Nr 6(88) listopad/grudzień 2018 r.

Nr 5(87) wrzesień/październik 2018 r.

Nr 4(87) lipiec/sierpień 2018 r.

Nr 3(86) maj/czerwiec 2018 r.

Nr 2(85) marzec/kwiecień 2018 r.

Nr 1(84) styczeń/luty 2018 r.

Nr 6(83) listopad/grudzień 2017 r.

Nr 5(82) wrzesień/październik 2017 r.

Nr 4(81) lipiec/sierpień 2017 r.

Nr 3(80) maj/czerwiec 2017 r.

Nr 2(79) marzec/kwiecień 2017 r.

Nr 1(78) styczeń/luty 2017 r.

Nr 6(77) listopad/grudzień 2016 r.

Nr 5(76) wrzesień/październik 2016 r.

Nr 4(75) lipiec/sierpień 2016 r.

Nr 3(74) maj/czerwiec 2016 r.

Nr 2(73) marzec/kwiecień 2016 r.

Nr 1(72) styczeń/luty 2016 r.

Nr 6(71) listopad/grudzień 2015 r.

Nr 5(70) wrzesień/październik 2015 r.

Nr 4(69) lipiec/sierpień 2015 r.

Nr 3(68) maj/czerwiec 2015 r.

Nr 2(67) marzec/kwiecień 2015 r.

Nr 1(66) styczeń/luty 2015 r.

Nr 6(65) listopad/grudzień 2014 r.

Nr 5(64) wrzesień/październik 2014 r.

Nr 4(63) lipiec/sierpień 2014 r.

Nr 3(62) maj/czerwiec 2014 r.

Nr 2(61) marzec/kwiecień 2014 r.

Nr 1(60) styczeń/luty 2014 r.

Nr 6(59) listopad/grudzień 2013 r.

Nr 5(58) wrzesień/październik 2013 r.

Nr 4(57) lipiec/sierpień 2013 r.

Nr 3(56) maj/czerwiec 2013 r.

Nr 2(55) marzec/kwiecień 2013 r.

Nr 1(54) styczeń/luty 2013 r.

Nr 6(53) listopad/grudzień 2012 r.

Nr 5(52) wrzesień/październik 2012 r.

Nr 4(51) lipiec/sierpień 2012 r.

Nr 3(50) maj/czerwiec 2012 r.

Nr 2(49) marzec/kwiecień 2012 r.

Nr 1(48) styczeń/luty 2012 r.

Nr 4(47) listopad/grudzień 2011 r.

Nr 3(46) wrzesień/październik 2011 r.

Nr 2(45) lipiec/sierpień 2011 r.

Nr 1(44) maj/czerwiec 2011 r.

Nr 1(43) Numer Specjalny – Listopad 2005 r.

Nr 6(42) czerwiec 2004 r.

Nr 5(41) maj 2004 r.

Nr 4(40) kwiecień 2004 r.

Nr 3(39) marzec/kwiecień 2004 r.

Nr 2(38) luty 2004 r.

Nr 1(37) styczeń 2004 r.

Nr 7(36) grudzień 2003 r.

Nr 6(35) listopad/grudzień 2003 r.

Nr 5(34) maj 2003 r.

Nr 4(33) kwiecień 2003 r.

Nr 3(32) marzec 2003 r.

Nr 2(31) luty 2003 r.

Nr 1(30) styczeń 2003 r.

Nr 20(29) grudzień 2002 r.

Nr 19(28) listopad 2002 r.

Nr 18(27) wrzesień/październik 2002 r.

Nr 17(26) sierpień 2002 r.

Nr 16(25) lipiec 2002 r.

Nr 15(22) czerwiec 2002 r.

Nr 14(23) czerwiec 2002 r.

Nr 13(22) maj 2002 r.

Nr 12(21) kwiecień 2002 r.

Nr 11(20) marzec 2002 r.

Nr 10(19) styczeń/luty 2002 r.

Nr 9(18) grudzień 2001 r.

Nr 8(17) październik/listopad 2001 r.

Nr 7(16) lipiec/sierpień/wrzesień 2001 r.

Nr 6(15) czerwiec 2001 r.

Nr 5(14) marzec 2001 r.

Nr 4(13) kwiecień 2001 r.

Nr 3(12) marzec 2001 r.

Nr 1-2(10-11) styczeń/luty 2001 r.

Nr 9(9) grudzień 2000 r.

Nr 8(8) listopad 2000 r.

Nr 7(7) październik 2000 r.

Nr 6(6) wrzesień 2000 r.

Nr 4/5(4/5) lipiec, sierpień 2000 r.

Nr 3(3) czerwiec 2000 r.

Nr 2(2) maj 2000 r.

Nr 1(1) kwiecień 2000 r.