• opiekun: ks. Paweł Baran MS
  • spotkania:
    • Grupa kandydatów (aspirantów) – poniedziałek o godz. 16.30
    • Grupa ministrantów – piątek o godz. 16.30
    • Grupa starszych ministrantów – poniedziałek o godz. 19.00
    • Grupa lektorów – środa o godz. 16.30
  • miejsce spotkań: kawiarenka Domu Parafialnego

Liturgiczna Służba Ołtarza

– Wy, drodzy ministranci, im bliżej będziecie ołtarza, im bardziej będziecie pamiętać, aby rozmawiać z Jezusem w codziennej modlitwie, im bardziej będziecie się karmić Słowem i Ciałem Pańskim, tym bardziej będziecie umieli iść ku bliźniemu, niosąc mu w darze to, co otrzymaliście, wkładając z waszej strony w ten dar entuzjazm i radość, jaka została wam ofiarowana.

– Dziękuję za waszą dyspozycyjność w służeniu przy ołtarzu Pańskim, czyniąc z tej posługi miejsce treningu w wychowywaniu się do wiary i do miłości bliźniego. Dziękuję, że również i wy rozpoczęliście odpowiadać tak, jak uczynił to prorok Izajasz: „Oto jestem, poślij mnie” (Iz 6, 8 ).

Papież Franciszek
na 11 pielgrzymce ministrantów w Rzymie

Ty też możesz zostać ministrantem!!!

Wystarczy przyjść na zbiórkę dla aspirantów lub zgłosić się do jednego z księży.