• opiekun: ks. Zbigniew Cybulski MS
  • odpowiedzialny: Zdzisław Sofij
  • spotkania: w II poniedziałki miesiąca o godz. 19.00
  • miejsce spotkań: kawiarenka Domu Parafialnego

Liturgiczna Służba Ołtarza Starszych Ministrantów

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza Starszych Ministrantów istnieje w parafii od 1999 r. Panowie w młodym i średnim wieku, ubrani w białe alby, stanowią dobrze wyszkolony zespół liturgiczny przygotowany do posługi przy ołtarzu. Na stałe służą podczas niedzielnej Mszy św. o godz. 8.00, na Sumie w I. Niedziele miesiąca, oraz podczas Czuwania Saletyńskiego i Nieszporów w intencji Ojca św., a także podczas wszystkich świąt kościelnych i uroczystości parafialnych.

Tradycyjnym mecenasem służby liturgicznej starszych jest każdorazowy proboszcz parafii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych byłych ministrantów, oraz tych którzy nigdy nimi nie byli, a czują się powołani do tej pięknej posługi przy ołtarzu.