AKTUALNOŚCI

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma wymiar indywidualny i wspólnotowy, dlatego oprócz spotkań grupowych potrzebne jest poznanie osobistych motywacji kandydata oraz weryfikacja dotychczasowej formacji. Spotkania indywidualne będą odbywać się w domu duszpasterskim (w salkach, gdzie zwykle odbywają się spotkania z animatorami). Każdy kandydat ma obowiązek odbycia takiej rozmowy na przełomie maja i czerwca br. Stanowi ona warunek dopuszczenia do kolejnego roku formacyjnego. Spotkania indywidualne zastępują spotkania ogólne w miesiącu maju i czerwcu – nie zastępują spotkań z animatorami. Na spotkanie oprócz dobrego nastawienia należy zabrać „książeczkę z wpisami”:)

kod bezpieczeństwa:
security code
Proszę wpisać kod zabezpieczający:

Prześlij