s. Małgorzata Pasztetnik CSFFM

przełożona wspólnoty, katechetka (SP3), zakrystianka

s. Ewa Burzyło CSFFM

katechetka (SP2), zakrystianka

s. Katarzyna Kaczmar CSFFM

opieka nad chorymi

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Zgromadzenie zostało założone przez św. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w 1857 roku w Petersburgu. Siostry zostały powołane do pracy oświatowo-wychowawczej realizowanej w szkołach, zakładach dla sierot, internatach i ochronkach, oraz do opieki nad chorymi i starcami w szpitalach, zakładach Opieki Społecznej. W Polsce Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi posiadają trzy prowincje: warszawską, krakowską i poznańską.

Na prośbę ks. Tadeusza Ptaka MS i dyrektora szpitala Matka Generalna Teresa Stępówna wysłała 7 sióstr do objęcia pracy w szpitalu miejskim w Trzciance. Siostry podjęły pracę 1 października 1948 roku i zamieszkały w szpitalu. Opiece sióstr powierzono oddział zakaźny, chirurgię męską, oddział kobiecy, dziecięcy, laboratorium kuchnie i magazyny. Od 1 września 1949 roku powstała druga placówka w Trzciance przy parafii. Siostrą powierzono prowadzenie przedszkola, opiekę nad kościołem i chorymi. Przedszkole istniało tylko dwa lata, gdyż 1951 roku zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. Siostry pozostały przy parafii i objęły katechezę przyparafialną. Pracę w szpitalu wypowiedziano siostrą 1 maja 1963 roku. Placówka przy szpitalu została zlikwidowana.

Obecnie Siostry pracują w katechezie, w zakrystii oraz pełnią posługę przy chorych.

Zapraszamy na stronę Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.