• opiekun:
  • odpowiedzialny: Jerzy Pobiarżyn
  • spotkania:
    • w I czwartki miesiąca Msza św. o godz. 18.00, a po niej spotkanie formacyjne
  • miejsce spotkań: kościół, Dom Parafialny

GRUPA MODLITEWNA skupia dzieci, młodzież oraz dorosłych. Ludzi pracujących, bezrobotnych, aktywnych, oraz nie opuszczających swoich domów – chorych i cierpiących.

FORMACJA grup obejmuje 730 osób (tzw. zelatorki i zelatorzy). Należą one do Róż w Trzciance, Niekursku i Nowej Wsi. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy Świętej, wraz z błogosławieństwem kapłana, zelatorki i zelatorzy wymieniają Tajemnice Różańca i przekazują intencje modlitewne podane przez Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów.

RÓŻANIEC umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w poszczególnych tajemnicach życie Pana Jezusa i Jego Matki. Tysiące i miliony ludzi na całym świecie modli się odmawiając różaniec.

RÓŻANIEC zasługuje na szacunek, ponieważ gdy jest dobrze odmawiany, może zmienić nasze życie – uciszamy się wewnętrznie i z zainteresowaniem spoglądamy na to, co Pan chce nam okazać. Z takiej modlitwy wychodzimy wzmocnieni, odrodzeni, z nowymi siłami i z nowym zapałem do życia w radosnej służbie Bogu, Kościołowi i ludziom. Jan Paweł II naucza: „Człowiek potrzebuje Boga, tak jak każde inne stworzenie, po prostu po to, aby żyć”. Ojciec Święty zawierza Matce Odkupiciela Kościół i zachęca wszystkich chrześcijan, by zawierzali Jej także swoje życie. Czyni to przy różnych okazjach i w różnych dokumentach. Na szczególną uwagę zasługuje List Apostolski o Różańcu. W Rosarium Virginis Mariae odnajdujemy zaproszenie wierzących do różańcowej szkoły Maryi.

NIE MOŻEMY BYĆ BIERNI NA ZAPROSZENIE MARYI. Modlimy się o łaskę wierności Bogu aż do ostatniej chwili naszego życia.

MODLĄC SIĘ CODZIENNIE, ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ORAZ ŁĄCZNEJ MODLITWY ponieważ zawierzamy Matce Bożej wszystkie nasze sprawy – sprawy Ojczyzny i Kościoła.

oprac. Ewa Tomczak, zelatorka