• opiekun: ks. Zbigniew Cybulski MS
  • osoba odpowiedzialna: Felicja Wyrzykowska
  • spotkania: według ustaleń we wspólnocie
  • miejsce spotkań: kawiarenka Domu Parafialnego

Franciszkański Zakon Świeckich /III Zakon Św. Franciszka/

Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych,
którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.

św. Franciszek „Pieśń Słoneczna”

Założycielem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich jest Święty Franciszek z Asyżu. Wśród braci z I Zakonu i sióstr z II Zakonu znaleźli się również bracia i siostry chcący żyć Ewangelią na wzór oferowany przez Św. Franciszka, którzy wcześniej podjęli zobowiązania w życiu świeckim – tak więc powstał III Zakon. Jego I Reguła została zatwierdzona w 1221 roku i ten właśnie rok wskazuje się jako datę założenia. Kolejne etapy formacji we FZŚ to postulat, nowicjat, profesja czasowa i wieczysta. Zakon ma swoją Regułę, Konstytucje i Statut. Podstawowymi zadaniami braci i sióstr jest dążenie do Ewangelicznej doskonałości oraz apostolat w Kościele.