• opiekunowie:
  • ks. Jacek Sokołowski MS (krąg 1)
  • ks. Jan Materna MS (krąg 2)
  • ks. Zbigniew Cybulski MS (krąg 3)
  • ks. Józef Kopciński MS (krąg 4 i 5)
 • spotkania: według ustaleń w poszczególnych wspólnotach
 • miejsce spotkań: kościół, domy rodzinne

Czym jest Domowy Kościół?

Jest to małżeńsko-rodzinny ruch świecki w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie, będącym jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. „Domowy Kościół” zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem, który chce prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Na czym polega formacja w kręgach Domowego Kościoła?

Formacja polega na budowaniu jedności w małżeństwie oraz rodzinie i służą temu następujące elementy formacyjne i zobowiązania:

 • codzienna modlitwa osobista,
 • regularne spotkania ze Słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo, przynamniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Kto może uczestniczyć w formacji Domowego Koscioła?

Członkami „Domowego Kościoła” są pary małżeńskie połączone sakramentem małżeńskim, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną przez ruch formację. W przypadku śmierci jednego ze współmałżonków będących członkami kręgu, drugi ma prawo pozostać w kręgu.