Kościół filialny pw. św. Bartłomieja Apostoła

Nie maszcie więcej podymnych we wsi Niekursk, jak 26 prócz plebanji i dworu – pisał już w XIII w. nieznany kronikarz w sprawozdaniu na zlecenie nieznanego z nazwiska – wymienionego jako „Pan z Człopy” – właściciela Niekurska.

Wieś Niekursko położona jest na rubieżach województwa wielkopolskiego. Stąd jest kilka kilometrów do granicy z województwem zachodniopomorskim i do Wałcza. Za czasów województwa pilskiego mieszkańcy Niekurska często jeździli z różnymi sprawami do tego miasta. Teraz kierują się do Trzcianki. Źródła historyczne, wspominające o wsi w 1629 roku, podają, że liczba domów nie zmieniła się, a ponadto przybyła szkoła, plebania, cegielnia i manufaktura wytwarzająca papier. Niekursko zamieszkiwało wówczas około 200 osób. Od końca XVIII w. wieś stopniowo zasiedlali Niemcy, którzy byli tu do końca 1945 roku. Dzisiejsze Niekursko jest prawie dwa razy większe. W 97 domach mieszka 387 osób. Po wojnie ludność polska napłynęła tu z różnych stron kraju. We wsi jest kilku gospodarzy utrzymujących się z produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Większość mieszkańców jednak żyje z rent, zasiłków i z zajęć sezonowych w lesie – zbierając jagody i grzyby. Nieliczni dojeżdżają do pracy w Trzciance.

Kościół filialny pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła wzmiankowany jest już od 1626 r. jako filialny kościół w Człopie. Obecny, wystawiony w 1838 roku, przez pewien czas był świątynią parafialną, od 1945 roku funkcjonuje jako filia kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela w Trzciance. Jest to konstrukcja szkieletowa na rzucie prostokąta z wydzielonymi od wschodu dwoma pomieszczeniami mieszczącymi zakrystię i składzik. Strop belkowany. Dach dwuspadowy, obecnie kryty blachą ocynkowaną. Barokowy ołtarz główny z interesującymi rzeźbami dwóch biskupów powstał ok. poł. XVIII w. W latach 90. od strony wschodniej kościoła została dobudowana salka katechetyczna z podpiwniczeniem. W dniu 30.09.2001 r. została tam otwarta „Katolicka Świetlica dla Dzieci i Młodzieży – Caritas” przy udziale ówczesnego ks. wicedyrektora Caritas, przewodniczącego ks. prob. Zbigniewa Wala MS, prezesa ks. Leszka Suchodolskiego MS, i odpowiedzialnego za kościół i Caritas w Niekursku ks. Wacława Turonia MS.

W latach latach 2002 – 2004, kiedy duszpasterzem filii w Niekursku (a także odpowiedzialnym za Caritas) był ks. wikariusz Piotr Komisarz MS, zorganizowano, przy pomocy miejscowej ludności, malowanie kościoła z zewnątrz wraz z ogrodzeniem. W czerwcu 2005 r. zostało pomalowane (przez firmę z Wałcza) wnętrze kościoła i odnowiono główny ołtarz.

Obecny opiekun kościoła filialnego, ks. Marcin Madej MS, podobnie jak jego poprzednicy, poświęca kościołowi i wiernym dużo czasu, chętnie angażując się w życie duchowe Niekurska.