• opiekun: ks. Zbigniew Cybulski MS
  • osoba odpowiedzialna: Janina Lebiotkowska
  • spotkania:
    • w II wtorki miesiąca spotkanie formacyjne o godz. 16.30
    • czuwanie saletyńskie – 19 dzień miesiąca godz. 17.00
  • miejsce spotkań: kościół, Dom Parafialny

W parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej działa od 1996 r. To ks. Andrzej Zontek MS, ówczesny opiekun Odnowy w Duchu Św., na spotkaniu tej wspólnoty zaproponował, aby rozważyć i zająć się formowaniem ARS. Na propozycję jako pierwsza odpowiedziała p. Janina Lebiotkowska. Podjęła ona działania które zaowocowały tym, że do dnia oficjalnego ogłoszenia o powstaniu ARS, 49 osób złożyło deklaracje przynależności do tej, nowej w Trzciance, wspólnoty czcicieli Pięknej Pani z La Salette.

21 września 1996 r. w czasie trwającego właśnie Parafialnego Triduum Saletyńskiego obchodzonego równocześnie z dębowieckimi Uroczystościami Koronacyjnymi, podczas Mszy św. wieczornej, ówczesny proboszcz, ks. Andrzej Szklarski MS, obwieścił powołanie nowej wspólnoty. Apostołowie Matki Bożej z La Salette otrzymali Krzyże Saletyńskie. Po Mszy św. odbyła się procesja z figurą Matki Bożej Płaczącej i Saletyńskie Czuwanie Modlitewne zakończone Apelem Maryjnym o godz. 21.00. Pierwszym opiekunem ARS w Trzciance został ks. Krzysztof Mikuszewski MS Do poł. czerwca 1997 r. liczba członków wzrosła już do 90 osób. W 1997 r. podjęto także inicjatywę ufundowania sztandaru ARS. W rezultacie starań p. Janiny Lebiotkowskiej, sztandar z wizerunkiem Pięknej Pani z La Salette (awers) i św. Jana Chrzciciela (rewers) stał się faktem – materialnym dowodem czci Matki Zbawiciela oraz kultu patrona parafii.

Poświęcenie sztandaru odbyło się podczas uroczystej Sumy Niedzielnej (godz. 12.30) w dniu 27 września 1998 r. Aktu poświęcenia dokonał ks. Zbigniew Wal MS – ówczesny proboszcz parafii i nowy opiekun ARS.

W okresie od poł. czerwca 1997 r. do września 2003 r. liczba członków ARS zwiększyła się o 13 osób (w sumie 96 członków), a 7 odeszło do Pana. 48 osób aktywnie uczestniczyło w życiu wspólnoty. W latach 2003 – 2006 opiekę duszpasterską sprawował ks. Jan Materna MS.

Od września 2006 r. funkcję opiekuna i przewodnika duchowego Wspólnoty pełnił ks. Jan Ślęczka MS, proboszcz parafii. Natomiast sprawami organizacyjnymi, takimi jak m.in. przygotowanie programów spotkań formacyjnych i modlitewnych, zajmuje się (pod kierunkiem Ks. Opiekuna) p. Janina Lebiotkowska.

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca, a Czuwania Modlitewne 19. dnia każdego miesiąca.

Obecnie opiekunem i przewodnikiem duchowym Wspólnoty jest ks. Zbigniew Cybulski MS.

oprac. Janina Lebiotkowska