25 grudnia – Boże Narodzenie

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Msza św. w nocy (Pasterka)
I czytanie: Iz 9,1-3.5-6; Psalm responsoryjny: Ps 96,1-3i10-13; II czytanie: Tt 2,11-14;
Aklamacja: Łk 2,10-11; Ewangelia: Łk 2, 1-14.

Msza św. w dzień
I czytanie: Iz 52,7-10; Psalm responsoryjny: Ps 98,1-6; II czytanie: Hbr 1, 1-6;
Aklamacja: Alleluja; Ewangelia: J 1,1-18.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!

Wszyscy chcą świętować. Czy jednak wiedzą co? Świętowanie nie może być gorszeniem się tymi, którzy tajemnicę Bożego Narodzenia widzą w obficie zastawionym stole i zaśpiewanej kolędzie. Powinno być odpowiedzią na pytanie, jak obecnie ta tajemnica wpływa na moje życie. Oto Bóg staje się człowiekiem, abym miał udział w Jego życiu, które jest pełnią szczęścia bez końca. To życie wzrasta we mnie zawsze, kiedy przyjmuję Słowo i wprowadzam Jego porządek. Boże Narodzenie to nie święto biernej akceptacji przyjścia Boga na ten świat. Pasterze wskazują, że trzeba wybrać się w drogę, odnaleźć Dziecię i wsłuchać się w treść Dobrej Nowiny, którą przynosi, zapytać Maryi i Józefa, którzy są najbliżej tej tajemnicy. Trzeba wyjść ze swoich przyzwyczajeń na poszukiwanie Nowonarodzonego, aby zadziwić się wielką miłością Boga do człowieka.
Uwielbiony bądź, Boże, za dar Twojego Syna. Zbawicielu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu, aby moc Twojej miłości przemieniała moje życie. Boże, dobrze, że jesteś.

Rozważania zaczerpnięte ze „Słowa na każdy dzień. Ewangelia 2019.
Droga, Prawda i Życie” ks. Janusza Lekana